Ikväll från kl 22.00-06.00 kommer vattenledningarna i området att spolas och vattnet i föreningen stängs av kl 21.30. Detta är ingenting ni som lägenhetshavare kommer att behöva göra själva utan sköts från föreningens undercentral. Vattnet kommer att slås på igen ca 06.10. Tänk på följande under denna tid! – Håll alla vattenkranar stängda under hela tiden som arbetet pågår. – Tappa upp vatten i förväg så att ni klarar ert behov under spolningsarbetet. – Använd inte tvätt- eller diskmaskinen eftersom …

Spolning av vattenledningarna 11/5 Läs mer »