PARKERING

Här hittar du vilken parkering som tillhör vilken lägenhet. Om du önskar ställa dig i kö till en extra parkeringsplats kontakta styrelsen; styrelsen@farsnahage.se . Extra parkeringar blir lediga vid utflytt av innehavare av fler parkeringar.
Om du behöver ett nytt besökstillstånd är du också välkommen att kontakta oss på mailen.