STYRELSE

Välkommen till sidan för styrelsen. Här finner du kontaktinformation till styrelsemedlemmarna.

Ordförande
Tobias Enlund
ordforande@farsnahage.se

Kassör
Ove Pettersson
kassor@farsnahage.se

Ledamot
Hans Bleeker
hans.bleeker@telia.com

Ledamot
Jenny Jacobi

Suppleant
Viktor Öhlin Olsson

Valberedning
Michael Bäck

Lekplatsombud
Karin Mattsson