Extrastämma 8 November kl. 18:30

Andra och sista extrastämman för att ändra kallelsetiden i stadgarna hålls i den stora vita byggnaden vid Färsna Gård. Det är bra om så mångas som möjligt kan vara med då detta är ändringar i stadgarna. Vi bjuder på kaffe och kaka.

Välkomna till stämman!