Gästparkeringstillstånd

Information om att vi numera har gästparkeringstillstånd för vår parkering. Ett tillstånd har delats ut till varje lägenhet och tillståndet måste läggas i framrutan på gästens bil. Max-tid för parkering är 24 h.