Källsortering

Vi har nu infört källsortering, alla sopkärl finns nu i soprummet närmast anslagstavlan.

Vi kommer efterhand ta bort några av dom gamla kärlen då dom inte kommer behövas när vi kommit in i källsortering rutinen.