Årsstämma 10 April 2018 kl 18:30, Östersjö Elektriska

Årsstämman kommer att vara den 10 April 2018 kl 18:30 på Östersjö Elektriska, Vårgatan 3.
Motioner från medlemmarna mottages gärna! Sista datum för motioner är fredag 9 mars.