Sopning av parkering 8/5 kl 10:00

Sopning av parkeringen kommer att ske tisdagen den 8/5 kl 10:00. Bilar behöver flyttas från parkeringen alternativt att man själv sopar fram gruset dit maskin kan sopa upp.