Årsstämma 5/4-17 kl 18:30 Färsna gård

Det är dags för årsstämma i föreningen och samtliga medlemmar kallas härmed till att närvara den 5/4-17. Motioner till styrelsen skall senast vara inlämnade 8/3-17 och lämnas i föreningens brevlåda. Valberedningens arbete kommer att startas denna vecka i helgen, 25-26 februari och detta tillsammans med några ur sittande styrelse. Ta er gärna tid att fundera på om det finns intresse att vara med i föreningsarbetet.

Exempel till vad föreningsarbetet innebär

Hemsideansvarig / IT
Kassör
Sekreterare
Ordförande
Valberedning
Trädgård
Ledamot
Festkommitté