Ventilationskontroll och filterbyte

Föreningen kommer att genomföra ventilationskontroll (OVK) och filterbyte i alla lägenheter. Företaget som anlitas är Friska Fläktar. Arbetet kommer påbörjas onsdagen den 30 november och avslutas fredagen den 2 december. Friska fläktar kommer skicka ut en lapp med mer information om vilken dag som gäller för din lägenhet.
Friska Fläktar, tillsammans med representant från styrelsen, måste få tillträde till samtliga lägenheter, så om du inte är hemma under denna period vänligen fyll i fullmakten du fått i brevlådan, och lämna i föreningens brevlåda innan fredagen den 11 november, så huvudnyckel kan användas.